کتاب بر اساس گروه سنی

تلاشمان بر این هست که کتاب ها رو به درستی در گروه های سنی متفاوت قرار دهیم.ولی بر این باوریم که کتاب های خوب گروه سنی ندارند و برای همه ی مخاطبان در گروه های سنی متفاوت مناسب هستند.