درباره کندو

درباره ما

ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم ---- موجيم كه آسودگي ما عدم ماست گروه فرهنگي كندو در شهريور ماه ١٣٩٦ با هدف ترويج فرهنگ كتابخواني ، معرفي و مشاوره كتاب كودك و اهدا و ارسال كتاب براي كودكان مناطق كمتربرخوردار ،شكل گرفت . ترويج ، معرفي، مشاوره و ارسال كتاب كودك و نوجوان ، حلقه مفقوده فرهنگ و تمدن اين سرزمين بوده و هست ؛ اين گروه با درك اين كمبود و ياري گرفتن از فناوريهاي ارتباط اجتماعي ، قدمي كوچك در اين عرصه فرهنگي را در سال ١٣٩٦ برداشته است . كه با همراهي مادران و پدران اين سرزمين هم اكنون مفتخر به اين است كه در نقشه ايرانمان به همه استانها ، خدمتي رسانده . امروزه بسته هاي فرهنگي كندو به شمالي ترين تا جنوبي ترين و شرق و غرب اين آب و خاك رسيده است . و مادران اين سرزمين ساعتها از مشاوره هاي ما بهره اي هرچند اندك برده اند . ما بر اين نظريم ؛ كه كودكان سرزمينمان ، از دور افتاده ترين بخشها و روستاها بايد از نعمت دسترسي به كتابهاي خوب همچون پايتخت نشينان بهره مند گردند . هم اينك اين نظر به وظيفه اي براي كندو تبديل گشته و آرام و قرار را از ما گرفته است . آمده ايم و آماده ايم تا اين تكليف خودخواسته و شيرين را به انجام و سرانجام رسانيم. وجب به وجب اين كشور را ميجوييم تا كودكي يابيم و كتابي در دستانش نهيم . اميد است كه تواناترين دست ياريمان كند.